تصویر نشانه های خرابی کلاچ

نشانه‌های خرابی کلاچ و فرارسیدن زمان تعویض

هنگامی که قطعه ای مثل صفحه کلاچ که نقش مهمی در حرکت خودرو دارد خراب شود، حرکت خودرو با مشکلاتی روبرو می شود که می توان با توجه به آن ها فهمید که دیگر زمان تعویض صفحه کلاچ خودروی شما رسیده است. ما در اینجا برخی از این علائم و نشانه ها را لیست کرده ایم تا با استفاده از این موارد، زمان تعویض صفحه کلاچ خودروی خود را تخمین بزنید.

ادامه مطلب